Windesheim renovatie gebouw A

Dit gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen van duurzaamheid, klimaatbeheersing, comfort en beleving. Derhalve had Windesheim de doelstelling om gebouw A te renoveren. Het gebouw had een update nodig ten aanzien van de buitenschil en de klimaatinstallatie. In de basis is Windesheim tevreden over de indeling van het gebouw.

Het doel van de renovatie was het verlengen van de levensduur van het gebouw met minimaal twintig jaar door een comfortverbetering en upgrading van de buitengevel. Het oppervlak van gebouw A is circa 9.000 m² bruto vloeroppervlak en is gebouwd in de jaren tachtig. Kenmerkend voor deze bouw is de toepassing van spankernvloeren, het ontbreken van een systeemplafond op de begane grond en de eerste verdieping, enkel glas met aluminium schuiframen en de beperkte isolatiewaarden.

In gebouw A is het domein Educatie gehuisvest waar onder andere LVO (lerarenopleiding voorgezet

onderwijs), Calo (Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding), Master SEN en het kenniscentrum onder

valt. In het gebouw zijn zowel vaklokalen, algemeen reserveerbare lokalen als werkkamers ten behoeve van docenten en ondersteuning gesitueerd.

Het onderwijs is tijdens de renovatie doorgegaan en er is gefaseerd gerenoveerd om de overlast tot een minimum te beperken. De hijswerkzaamheden zijn alleen in de weekenden, vakantieperiodes of in de avonduren uitgevoerd. Het gebouw is tijdens de renovatie voor circa 80% in gebruik gebleven en in vijf fasen gerenoveerd, waarbij niet eerder met de volgende fase begonnen kon worden alvorens een vorige fase gereed was. Hiervoor heeft Windesheim een faseringsplan opgesteld die leidend was voor de aannemer. De organisatie omtrent het in- en

uithuizen behoort bij de opdrachtgever.

Project
Zwolle Windesheim renovatie gebouw A

Opdrachtgever
Hogeschool Windesheim

Architect
Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson B.V.
Daan Josee / Wim Welmer

8

Foto’s