Putten, Hoek van Damstraat

In Putten ontwikkelt Woningstichting Putten 36 huurwoningen in het plangebied Da Costastraat – Van Damstraat – Garderenseweg.
Voorafgaand aan de sloop van de oude huurwoningen is er een voorzieningenmuur gebouwd voor vervangende huisvesting van de aanwezige dwergvleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.De huurwoningen bestaan uit 21 appartementen (55+) met lift, 13 grondgebonden 55+ woningen en 2 eengezinswoningen (waarvan 10 patiowoningen en 5 rijwoningen).Voor het middenterrein is een binnentuin ontworpen en gerealiseerd door De Kunst van het Scheppen. De parkeerplaatsen worden groen met bomen, struiken, planten, bollen en zitbanken.

Project
Project Hoek van Damstraat.

Opdrachtgever
Woningstichting Putten

Architect
4D architecten B.V.
Alex Drost / Willem Alex Jansen

4

Foto’s