Nijmegen, Sporthal Plus De Boog

De accommodatie krijgt 2 hoofdfuncties: de sporthal en een uitgebreid Gezondheidsplein.
Het multifunctionele gebouw komt in de nieuwe wijk Hof van Holland.
Op maaiveldniveau bevindt zich de parkeergarage (85 parkeerplaatsen) met daarboven de topsporthal met additionele ruimten en tribunes.
De nieuwe sporthal (32×52 meter) speelt in op deze behoefte voor zowel bewegingsonderwijs, breedtesport en nationale topsport.
Sporthal Plus wordt een topsporthal waar onder andere de volleyballers van Vocasa gaan trainen en hun wedstrijden afwerken.

Aan het Gezondheidsplein komen zorgaanbieders (Stielo) zoals: huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, verloskundigen, tandartsen, welzijn- en jongerenwerkers, het buurtteam Volwassenen, het buurtteam Jeugd en Gezin, gezondheidsmakelaars van de GGD en thuiszorgers.
Cortese Development investeert in het Gezondheidsplein.
Daarnaast vestigen het SWT en STIP van gemeente Nijmegen zich er.
Compleet met ontmoetingsruimten en horeca.

Totaal ca. 9.200 m2 BVO.

Project:
Nijmegen, Sporthal Plus “De Boog”

Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen

Architect:
FaulknerBrowns Architects – Newcastle upon Tyne UK

12

Foto’s